BACA TAKIMI - REKORLAR - ÇATAL ELEMANI - DİRSEK

Lastik Contalı - ø620 mm Yükseltme aparatı

İTBB150   Lastik Contalı - 800mmX800mm B.Kürlü Parsel Baca Tabanı ø150mm çıkışlı

İTBB150A  Lastik Contalı - 800mmX800mm B.Kürlü P. Baca T ø150mm çıkışlı Entegre contalı

İTBB151  Lastik Contalı - 800mmX800mm B.Kürlü Parsel Baca Tabanı ø200mm çıkışlı

İTBB152  Lastik Contalı - 800mmX800mm B.Kürlü Parsel Baca Bileziği

İTBB153  Lastik Contalı - 800mmX800mm B.Kürlü Parsel Baca Bileziği Yarım

İTBB154  Lastik Contalı - 800mmX800mm B.Kürlü Parsel Baca Ayar Bileziği

İTBB155  Lastik Contalı - 800mmX800mm B.Kürlü Parsel Baca Kapağı Takımı

İTBB156  Lastik Contalı - 500mmX500mm B.Kürlü P. Baca T ø150mm çıkışlı Entegre contalı

İTBB157  Lastik Contalı - 500mmX500mm B.Kürlü Parsel Baca Bileziği

İTBB158  Lastik Contalı - 500mmX500mm B.Kürlü Parsel Baca Bileziği Yarım

İTBB159  Lastik Contalı - 500mmX500mm B.Kürlü Parsel Baca Ayar Bileziği

İTBB160  Lastik Contalı - 500mmX500mm B.Kürlü Parsel Baca Kapağı Takımı

İTBB161  Lastik Contalı - Ø200/Ø150 B.Kürlü Çatal Boru

İTBB162  Lastik Contalı - Ø300/Ø150 B.Kürlü Çatal Boru

İTBB163  Lastik Contalı - Ø400/Ø150 B.Kürlü Çatal Boru

İTBB164  Lastik Contalı - Ø150 mm B.Kürlü Dirsek

İTBB171  Lastik Contalı - Ø200/Ø150 B.Kürlü Çatal Boru Büyük

İTBB172  Lastik Contalı - Ø300/Ø150 B.Kürlü Çatal Boru Büyük

İTBB173  Lastik Contalı - Ø400/Ø150 B.Kürlü Çatal Boru Büyük

İTBB174  Lastik Contalı - Ø150 mm B.Kürlü Dirsek Büyük

İTBB181  Lastik Contalı - ø150mm B.Kürlü Mufsuz Rekor

İTBB182  Lastik Contalı - ø200mm B.Kürlü Mufsuz Rekor

İTBB183  Lastik Contalı - ø300mm B.Kürlü Mufsuz Rekor

İTBB184  Lastik Contalı - ø400mm B.Kürlü Mufsuz Rekor

İTBB185  Lastik Contalı - ø500mm B.Kürlü Mufsuz Rekor

İTBB186  Lastik Contalı - ø600mm B.Kürlü Mufsuz Rekor

İTBB187  Lastik Contalı - ø300mm B.Kürlü Mufsuz Rekor Büyük

İTBB188  Lastik Contalı - ø400mm B.Kürlü Mufsuz Rekor Büyük

İTBB189  Lastik Contalı - ø500mm B.Kürlü Mufsuz Rekor Büyük

İTBB190  Lastik Contalı - ø600mm B.Kürlü Mufsuz Rekor Büyük

İTBB195  Lastik Contalı - ø150mm B.Kürlü Mufsuz Rekor Ağır

İTBB196  Lastik Contalı - ø200mm B.Kürlü Mufsuz Rekor Ağır

İTBB197  Lastik Contalı - ø300mm B.Kürlü Mufsuz Rekor Ağır

İTBB198  Lastik Contalı - ø400mm B.Kürlü Mufsuz Rekor Ağır

İTBB199  Lastik Contalı - ø500mm B.Kürlü Mufsuz Rekor Ağır

İTBB200  Lastik Contalı - ø600mm B.Kürlü Mufsuz Rekor Ağır